Tuotekehitys / Produktutveckling

Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus vastaa Blue Products - projektin Proteiini- ja öljyjakeen elintarvikesovellukset -työpaketista. Tavoitteena on kehittää nopeasti ja kannattavasti kaupallistettavissa olevia jalostettuja kalamassoja, sekä elintarvikekelpoisia öljy- ja proteiinijakeiden sovelluksia ja tuotantoteknologioita. Teemme yhteistyötä kaikkien projektikumppaneiden kanssa.

Tähän tavoitteeseen pyritään mm. rakentamalla sarja ruokainnovaatioiden tuotekehitystyöpajoja pk-yrityksille. Tarkoituksena on kehittää ruokaan liittyviä tuotteita, palveluita tai ratkaisuja. Työpajoissa luodaan aktiivinen vuoropuhelu yritysten, tutkijoiden ja kehittäjien sekä aktiivisten ruokaharrastajien välille.

Yhteistyössä Food Bait -projektin kanssa tehtävät työpajasarjat tuovat mukaan lisäresurssina tutkijoiden konsultointiapua sekä kuluttaja-arviointeja kehitysprosessin eri vaiheissa.

Tuotteet, palvelut tai ratkaisut kehitetään yrityksissä, ja esitellään 1-4 ruoka-alan tapahtumassa Suomessa ja Ruotsissa.

Hyödyt osallistuvalle yritykselle
  • Työpajoihin osallistuva yritys saa kuluttajapalautetta tuotekehityksen ideoinnista lähtien koko tuotekehitysprosessin ajaksi
  • Tutkimustietoa tukemaan tuotekehitysprosessia
  • Uusille kehitettäville konseptituotteille ja vanhoille tuotteille näkyvyyttä sekä Suomessa että Ruotsissa
  • Yritysverkosto, joka muodusuu hankkeeseen osallistuvista yrityksistä > kaupallistamisverkosto ja benchmarkkaus